Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

umierajkurwo
Życie jest tym, co ci się zdarza, kiedy pilnie sporządzasz swoje inne plany
— John Lennon
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaterriblelove terriblelove
umierajkurwo

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

— Charlotte Nieszyn Jasińska

July 05 2015

umierajkurwo
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaterriblelove terriblelove
umierajkurwo
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
umierajkurwo
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
umierajkurwo
Nie warto narzekać. Cieszmy się słoneczną pogodą!
Reposted fromreksi0 reksi0 viaterriblelove terriblelove
umierajkurwo
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaterriblelove terriblelove
umierajkurwo
chciałabym zobaczyć Twoją minę, kiedy dowiedziałbyś się, że to Ty jesteś adresatem większości moich wpisów.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaterriblelove terriblelove

July 04 2015

umierajkurwo
0316 7f5b 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viamyzone myzone
umierajkurwo
6357 eb5e 420
Reposted fromtwarze twarze viamyzone myzone
umierajkurwo
9820 9552 420
umierajkurwo
umierajkurwo
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura vianotenough notenough
umierajkurwo
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotenough notenough
umierajkurwo
2661 b5f2 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone
umierajkurwo
8845 d9e6 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamyzone myzone
umierajkurwo
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
umierajkurwo
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
umierajkurwo
2130 d231 420
Reposted fromwhatu whatu viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl